Competitors
Anthony Davis & Matt Duburg
Points
0.0
Accepted NPTE bid
No